Gebiedsontwikkelaars en spontane stad

De rol van de traditionele gebiedsontwikkelaars (projectontwikkelaars, corporaties) verandert. Maar dat betekent niet dat ze uitgespeeld zijn. Wat betekent de spontane stad voor ontwikkelende partijen?

Spontane stad is zeker niet alleen het domein van overheden. Sterker nog, onze ervaring is dat juist ontwikkelaars vaak het voortouw nemen om op een nieuwe manier naar gebieden te kijken. Denk bijvoorbeeld aan de rol van corporatie Stadgenoot op Oostenburg in Amsterdam, NS stations voor Cartesius in Utrecht of ERA contour in de Kabelfabriek in Delft. Zij zien dat een geleidelijke ontwikkeling kansen biedt voor een gebied. Door een ontwikkeling stap voor stap, met ruimte voor veel partijen, ontstaat een gebied met meer karakter en diversiteit. En dat betaalt zich ook uit in waardevermeerdering.

 

Op de volgende pagina’s kunt u direct meer lezen over onze werkwijze/filosofie: