De Hoef: publiek-private samenwerking nieuwe stijl

Hoe een sleets werkgebied een nieuwe bruisende stadswijk van Amersfoort wordt, dankzij de bereidheid van de eigenaren om verder te kijken dan de eigen kavels.

<
>

  Urhahn is geruime tijd betrokken bij de transformatie van De Hoef, van een monofunctioneel en deels sleets werkgebied naar een nieuwe bruisende stadswijk van Amersfoort. Dan doen wij momenteel in opdracht van een publiek-private samenwerking nieuwe stijl. Gemeente en ontwikkelaars/eigenaren werken hand in hand aan de vernieuwing.

   

  Structuurvisie

  De betrokkenheid van Urhahn startte in 2016 met de structuurvisie. De structuurvisie heeft als doel om de koers aan te geven in de transformatie van De Hoef van een monofunctioneel kantorengebied met veel leegstand naar een goede gemengde stadswijk waar wordt gewoond, gewerkt en geleerd. De structuurvisie laat kansen en ambities zien en biedt een kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen kunnen worden uitgewerkt

   

  Manifest Stationsgebied

  Nadat de structuurvisie door de gemeente werd vastgesteld, heeft Urhahn in samenwerking met private partijen onder leiding van Latei een ‘Manifest voor ontwikkeling van het stationsgebied De Hoef’ opgesteld. Dit manifest is aangeboden aan de wethouder en benadrukt het belang van een collectieve aanpak voor het stationsgebied. De partijen doen daarmee de gemeente een handreiking.

   

  Ontwikkelplan Stationsgebied

  Het ontwikkelplan dat Urhahn begin 2018 in samenwerking met Karres+Brands opstelt voor het stationsgebied heeft als doel om de private partijen helderheid te bieden over de bouwmogelijkheden die zij hebben om op eigen kavel panden te transformeren dan wel te herontwikkelen. Dat doen wij in opdracht van een gebiedsbrede coalitie bestaande uit de gemeente en acht vastgoedeigenaren. Daarbij zijn alle betrokken partijen het er over eens dat de individuele ontwikkelmogelijkheden vanuit een gezamenlijk perspectief op het stationsgebied gedefinieerd worden.

   

  Het ontwikkelplan voorziet in dat gezamenlijke perspectief. We benaderen het ontwikkelplan vanuit de betekenis en identiteit van de openbare ruimte. Verder leggen we in het plan de nadruk op de collectieve en samenbindende thema’s, zoals programma, duurzaamheid en mobiliteit/parkeren. Uiteindelijk vertalen we dit perspectief in concrete stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkelvelden. Dit stelt de betrokken partijen in staat om in een eigen tempo uitvoeringsprojecten te realiseren.