Eindelijk een dashboard voor verstedelijking

In opdracht van het College van Rijksadviseurs ontwikkelt Urhahn een Dashboard waarin de maatschappelijke effecten van verstedelijking inzichtelijk worden gemaakt.

In deze studie worden de maatschappelijke effecten van binnenstedelijk dan wel buitenstedelijk bouwen in beeld gebracht. Hiervoor wordt een dashboard ontwikkeld. Via drie perspectieven op de verstedelijking van de Metropool Regio Amsterdam wordt getoond wat de effecten zijn. We gaan hierbij uit van een opgave om circa 230.000 woningen toe te voegen aan de regio. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan effecten wat betreft duurzame mobiliteit, agglomeratiekracht, economie, verduurzaming en duurzame energie. In dit project wordt intensief samengewerkt met Rebel en de TU Delft.

 

Geplaatst door: Ad de Bont, november 2017