Omgevingsbeeld Regio Alkmaar

Wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeenten: een gezamenlijke ambitie positioneert de gemeenten ten opzichte van MRA, Zaancorridor en Greenport.

De partners van de Regio Alkmaar werken al langer samen in diverse beleidsvelden, en hebben Urhahn gevraagd een omgevingsbeeld op te stellen. Dat interpreteren wij als een integraal afwegingskader, een document dat de verschillende gemeenten en alle beleidsvelden bindt. Maar Urhahn ziet ook kansen om middels het omgevingsbeeld een gezamenlijke ambitie voor de regio neer te zetten, en zich daarmee te positioneren ten opzichte van de MRA (Metropool Regio Amsterdam), de Zaancorridor en de Greenport Noord Holland Noord. Onder meer de concurrentie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de innovatiesector dwingen gemeenten keuzes te maken. Wanneer de gemeenten dat doen in samenwerking met de regio, staan ze samen sterker en zijn ze completer. Bij het vormgeven van het omgevingsbeeld hanteren wij het motto: wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeente.

Urhahn tourt door de regio Alkmaar en zal onderweg wethouders interviewen, buurten bij inwoners en aankloppen bij diverse raadsavonden!