Ontmoeten in Sciencepark Utrecht

Ontwerpend onderzoek: welke maatregelen kunnen worden getroffen om de interactie tussen kenniswerkers te vergroten?

<
>

  De Stichting Sciencepark Utrecht (UU, UMC, HU, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht) heeft Urhahn gevraagd om via ontwerpend onderzoek te onderzoeken hoe het Sciencepark verder kan worden ontwikkeld vanuit het perspectief van interactie. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de interactie tussen kenniswerkers te vergroten? Te denken valt aan vergroting van de dichtheid, slimmere looproutes, positie van voorzieningen en O.V.-knopen. Dit onderzoek is één van de bouwstenen voor het nieuwe masterplan voor het Sciencepark. De belangrijke adviezen samengevat:

  • Draag profiel van de campus (Healthy Urban Living) uit in de openbare ruimte
  • Verdicht op de campus
  • Stuur op een maximale mix van functies (24/7)
  • Maak van het groene decor aantrekkelijke ontmoetingsruimten
  • Verbind de campus met de omgeving
  • Cluster gebouwentrées en functies rond enkele brandpunten
  • Zorg voor levendige plinten