Spontane stad: de filosofie

Pleidooi voor openheid, flexibiliteit en verrassing in de stedenbouw

Urhahn pleit voor de spontane stad. Dit concept gaat uit van de gedachte dat de stad gemaakt wordt met en door haar bewoners. Een stad moet ruimte bieden aan onverwachte (organische) ontwikkelingen, kansen die zich voordoen, gebruikers die zich aandienen en een breed scala aan initiatieven.

 

Ruimte voor verandering is de basis van een duurzame, aantrekkelijke stad. Dit geldt zowel tijdens het planproces als wanneer een project gerealiseerd is. In onze plannen zoeken we altijd de balans tussen wat je moet vastleggen en waar je ruimte kunt laten voor gebruikers. Dit doen we bij voorkeur met de (toekomstige) gebruikers. Dat is de spontane stad!

 

Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling gloren

De tijden van grote groei liggen achter ons. Toch zijn wij optimistisch. We zien dat overal nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling gloren. Steeds meer bewoners, ondernemers en collectieven zetten zich in voor de verbetering van de leefomgeving. Ook gemeenten en ontwikkelaars herpakken zich in rap tempo en geven vorm aan hun nieuwe rol. Nieuwe perspectieven samengebracht vormen de ‘spontane stad’. Een stad gebouwd op initiatief, Hollandse ondernemersgeest en publieke ambities.

 

Kies in het menu SPONTANE STAD om meer te lezen over onze werkwijze, nieuws, artikelen en projecten over dit onderwerp, of neem contact met ons op als u meer wilt weten over de kansen die de spontane stad voor een gebied biedt.

 

Op de volgende pagina’s kunt u direct meer lezen over onze werkwijze/filosofie: