Tropen Intercultural Campus

Ontwikkelstrategie voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen

<
>

    Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is opgericht om kennis en kunde over de Tropen te ontwikkelen en te delen. Door de centrale ligging in de stad aan het het Oosterpark en met de community van duurzame en innovatieve kennisinstituten en bedrijven, is sprake van een uniek complex. De vraag aan Urhahn was om een ontwikkelstrategie te maken waarin de kansen van gebouw en terrein zichtbaar worden en waarmee keuzes kunnen worden gemaakt voor de toekomst van het vastgoed.

     

    Door het gebouw als stad te zien wordt helder hoe de samenhang tussen de verschillende gebouwen kan worden versterkt en op welke manier de publieke ruimtes in het gebouw beter benut kunnen worden. De basis is het versterken van de community en het verbeteren van de relatie met het park. De identiteit van het instituut transformeert van een koloniaal instituut met zendingsfunctie naar een community van duurzame bedrijven met ruimte voor ontmoeting, congressen en kennisuitwisseling.

     

    In vervolg op deze strategie hebben we een aantal ruimtelijke modellen uitgewerkt voor de hoteltoren. Hierbij zijn verschillende opties voor congres, museum en hotel aan de orde. Uitwisselbaarheid en flexibiliteit zijn van belang, de ontwikkelstrategie vormt hierbij een helder kader voor het maken van keuzes. Tegelijkertijd worden allerlei kleinere veranderingen in gang gezet, zoals het beter gebruiken van de openbare ruimte en het maken van een nieuwe ontmoetingsruimte voor studenten in het souterrain.