News

News

FixTheCityMix

Iedereen lijkt het erover eens: gemengde gebieden dragen bij aan leefbare steden. Maar waarom is het dan zo moeizaam om functiemenging in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen? Dit dilemma intrigeert ons en daarom beginnen wij een zoektocht naar antwoorden.

News

The added value of water in the ‘MIRT’

Water projects aren’t part of the National Multi-year Programme for Infrastructure, Space and Transport (MIRT). What is the benefit to do so? Infram and Urhahn explore this value.

News

How promising is an IBA for the Schiphol region?

The high economical dynamics in the Schiphol region are sometimes conflicting with livability and quality of life in the urban areas. Time to investigate the feasibility of an innovative planning tool like the International Building Exhibition (IBA).

News

Healthy urbanisation

A healthy city encourages healthy behaviour from its residents. An article by Ad de Bont.