bzk- krachtwijken karakter-urhahn

#degroteverbouwing #leefbaresteden #leefbarestedenenregios #stedenbouw #nationaleomgevingsvisie #naoorlogsewijk #naoorlogsewoonwijk #stedenbouw #onderzoek #stedelijkevernieuwing

handelingsperspectief werkboek naoorlogse wijk – urhahn