Dashboard Verstedelijking verovert Nederland

Het Dashboard Verstedelijking, in 2018 door Urhahn voor het CRa ontwikkeld, wordt nu door het ministerie van BZK toegepast in diverse Nederlandse regio’s. Urhahn zal ze daarbij adviseren.

In het Dashboard Verstedelijking worden de effecten van binnen- of buitenstedelijk bouwen of bouwen nabij ov-knooppunten op duurzame mobiliteit, agglomeratiekracht, economische structuurversterking, verduurzaming en duurzame energie inzichtelijk gemaakt. Het dashboard als instrument wordt nu doorontwikkeld. Deze opgave ligt bij een gespecialiseerd bureau op het vlak van GIS en dataverwerking. Onze rol zit vooral in de toepassing van het Dashboard in de regio’s concreet gericht op de ontwikkeling van scenario’s voor regio’s. We starten met scenario’s voor het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Zuidelijke Randstad. Deze scenario’s worden via het dashboard getoetst op hun maatschappelijke meerwaarde.

 

Geplaatst door: Ad de Bont, Juni 2019