Innovatie door interactie

Hoe kunnen stedelijke omgevingen bijdragen aan meer interactie, en daarmee aan meer innovatie? Urhahn geeft visie op de ontwikkeling van stedelijke interactiemilieus voor kenniswerkers, binnen de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

<
>

    De partners uit de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad, Brainport en van de Rijksoverheid stellen een Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) op. Deze is gericht op versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Binnen dit project heeft Urhahn ontwerpend onderzoek gedaan naar Interactiemilieus.

     

    Het belang van ontmoeting en interactie voor innovatie, en daarmee voor de internationale concurrentiekracht van Nederland, blijkt uit onderzoek. Urhahn heeft de opgave voor Nederland geschetst door onderscheid te maken in type milieus, zoals stationsomgevingen, campussen of binnensteden. Met een combinatie van deskresearch, analyse van verschillende (inter)nationale best-practices en ontwerpend onderzoek heeft Urhahn 10 lessen opgesteld. Lessen op basis waarvan de interactiemilieus kunnen worden versterkt. Deze lessen zijn eenvoudig te begrijpen en toe te passen op een locatie, waarmee REOS een toolbox in handen heeft om de kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te kunnen vormgeven.