Wendy van Kessel

Stedenbouwkundige / projectleider

Wendy werkt sinds april 2016 bij Urhahn. Ze studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven, architectuur en stedenbouw, beide cum laude, met het onderwerp ‘vergrijzing en ouderenhuisvesting in Amsterdam’. In haar afstudeerscriptie laat zij door middel van ontwerpend onderzoek op diverse locaties in Amsterdam zien hoe verschillende stedelijke gebieden kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van een stad voor ouderen. Met ruimtelijke interventies op verscheidene schaalniveaus maakt zij inzichtelijk hoe de stedelijke leefomgeving kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen en aan het ouder worden in eigen buurt. Haar afstudeerscriptie is beloond met de eerste prijs bij de prijsvraag ‘Zorg & Vastgoed (Stichting ACVZ)’, de tweede prijs bij de Battle of Concepts en de eerste prijs bij de Netspar Thesis Awards voor beste masterscriptie. Zij heeft gewerkt bij Allies & Morrison in Londen en stage gelopen bij Marx en Steketee in Eindhoven.

 

Bij Urhahn is zij intensief betrokken geweest bij de publicatie De Beweegvriendelijke Stad. Daarover geeft ze nu regelmatig lezingen. Verder werkt zij aan diverse stedelijke vernieuwingsprojecten in Slotermeer Amsterdam, en aan stedenbouwkundige plannen in onder meer Hoofddorp, Amsterdam, Wageningen en Groningen. Wendy heeft in 2019 het Professional Experience Programme (PEP) voor Stedenbouwkundige succesvol voltooid.

 

Recente projecten:

 • Eindhoven Beweegscan: ontwerper voor een onderzoek naar hoe enkele buurten in Eindhoven beter kunnen worden ingericht om lichaamsbeweging van de bewoners te stimuleren (voor Gemeente Eindhoven, 2018-2019).
 • Antwerpen Beweegscan: ontwerper voor een onderzoek naar hoe vier stratenclusters in Antwerpen beter kunnen worden ingericht om lichaamsbeweging van haar bewoners te stimuleren (voor Stad Antwerpen, 2018-2019).
 • Wageningen Olympiahal en omgeving: projectleider voor de integrale stedenbouwkundige visie in samenspraak met bewoners (voor gemeente Wageningen, 2018-2019)
 • Purmerend Wheermolen Oost: ontwerper voor de visie en het stedenbouwkundig plan voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris, 2018).
 • Amsterdam Oostenburg: ontwerper voor het VO buitenruimte (voor Stadgenoot, 2016-2018).
 • Hoofddorp Stadscentrum: ontwerper voor het SPVE, BKP en SP parkeergarage Binnenweg (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2017-2018).
 • Amersfoort De Hoef stationsgebied: ontwerper voor het ontwikkelplan (voor Gemeente Amersfoort, 2018).
 • Amsterdam Storkterrein: ontwerper voor het stedenbouwkundig plan van de Storkhallen in Amsterdam Noord (voor Eigen Haard, 2017-2018).
 • Amsterdam Van der Kunbuurt: ontwerper massastudie voor een naoorlogs bouwblok (voor Stadgenoot, 2016-2017).
 • De beweegvriendelijke stad: redacteur voor de studie en publicatie (voor Gemeente Amsterdam, 2017).
 • Amsterdam Dichtersbuurt: ontwerper voor de uitgangspunten en ruimtelijke varianten (voor Eigen Haard, 2017-2018).
 • Amsterdam Nieuwenhuysenbuurt: ontwerper voor de volumestudie (voor De Alliantie, 2017).
 • Groningen Herestraat: ontwerper voor de visie verbetering leefbaarheid binnenstad (voor Manifestatie Wonen in Stadshart, 2016).
 • Amsterdam Slotermeer: ontwerper in een onderzoek aanpak Dichtersbuurt, Westentree en strook bij Nusselein (voor Eigen Haard, 2016).
 • Den Haag Binckhorst: ontwerper voor de kavelambitie Maanweg (voor Local, 2016).
 • Katwijk Valkenburg: ontwerper voor inhoudelijke organisatie werksessies Werkpark (voor Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Katwijk, 2016).
 • Doetinchem Ontwerp Workshop Centrumaanpak: ontwerper (voor Ministerie van I&M, 2016).