Boekpresentatie: vormgeven aan de spontane stad

Rond 200 deelnemers kwamen naar Pakhuis de Zwijger voor een middag over organische gebiedsontwikkeling en de spontane stad in de praktijk.

<
>

  Naar aanleiding van het verschijnen van de publicaties ‘Vormgeven aan de spontane stad’ en ‘Ruimte voor initiatief’ nodigden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Urhahn en Nirov | Platform31 uit voor een middag waar interactie en dialoog tussen alle deelnemers centraal stonden.

   

  In de geest van organische gebiedsontwikkeling is bewust gekozen voor een dynamisch programma. Waarbij deelnemers niet twee uur zittend naar presentaties luisteren, maar juist in beweging blijven en met elkaar en met de uitgenodigde ervaringsdeskundigen in gesprek gaan. De middag werd geleid door dagvoorzitter Ruben Maes.

   

  Initiatiefnemers in beeld

  Tijdens de inloop werd een film vertoond. Hierin kwam een deel van de 18 initiatiefnemers aan het woord dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Urhahn tijdens het onderzoek voor het rapport ‘Vormgeven aan de spontane stad’ hebben bezocht.

   

  Kies je positie

  Om het inhoudelijke kader voor verdere discussies te leggen en het publiek alvast op te warmen werden de deelnemers gevraagd om fysiek positie in te nemen op drie stellingen over de spontane stad. Ruben Maes gaf deelnemers de kans om hun positie op de stellingen nader toe te lichten. Soms waren de deelnemers het bijna unaniem met elkaar eens.

   

  Presentatie bevindingen onderzoek spontane stad in de praktijk

  Sjoerd Feenstra presenteerde de belangrijkste bevindingen van het rapport ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’ en de werksessies ‘Ruimte voor initiatief’. Daarna gingen Arjan Raatgever (Nirov | Platform31), Niels Sorel (PBL) en Sjoerd Feenstra onder leiding van Ruben Maes met elkaar in gesprek.

   

  Column Justus Uitermark

  In zijn voorgedragen column ‘Spontane stedenbouw als politiek keek Justus Uitermark (hoogleraar samenlevingsopbouw, Erasmus Universiteit) met kritische blik naar de politieke dimensie van gebiedsontwikkeling.

   

  Groepsdiscussies

  Vervolgens konden de deelnemers gedurende een half uur in gesprek komen met een van 12 ervaringsdeskundigen. Net als marktkooplui hebben we de deskundigen gevraagd hun ‘casus’ in 30 seconden te pitchen. Binnen 6 minuten kregen de deelnemers in rap tempo een overzicht van personen en thema’s. De groepssessies vonden daarna verspreid over de hele 2e verdieping van Pakhuis de Zwijger plaats.

   

  Overhandigen publicaties aan Jop Fackeldey

  Na afloop van de groepsdiscussie kwamen alle deelnemers weer plenair bij elkaar. Ries van der Woude, hoofd sector Ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit bij het PBL, overhandigde de twee publicaties aan Jop Fackeldey, wethouder van de gemeente Lelystad en voorzitter van de fysieke pijler van het G32 stedennetwerk.

   

  Afsluitend verhaal

  De middag werd afgesloten met het verhaal over het meisje met de gieter, verteld door Sahand Sahebdivani, storyteller en initiatiefnemer van ‘Café Mezrab’. Na twee uur staan ging bijna iedereen even zitten. Zo ontstond een intieme en persoonlijke sfeer voor het verhaal van Sahand.

   

  Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en ook de reacties na afloop waren positief. De publicatie ‘Vormgeven aan de spontane stad’ is via het PBL gratis als PDF of hardcopy te verkrijgen.