Het beste idee voor de stad

Bijdrage aan de Amsterdamse inzending voor de Bloomberg Philantropies Mayors Challenge (finalist)

If mayors ruled the world…

In Nederland hebben burgemeesters relatief weinig invloed, maar in veel andere steden is de burgemeester de drijvende kracht achter de grote projecten van de stad. De Bloomberg Foundation organiseert jaarlijks een competitie in Amerika voor het beste idee voor de stad. In 2014 kwam de competitie voor het eerst naar Europa.

 

De hele stad denkt mee

Amsterdam organiseerde in pakhuis de Zwijger een bijeenkomst waarin iedereen zijn idee kon inbrengen. Aan tafels werd gediscussieerd over verschillende thema’s en kwamen ideeën bij elkaar. Aan het eind van de avond waren er 10 ideeën geselecteerd door als groep te stemmen. Die 10 ideeën werden verder uitgewerkt 3 daarvan vormden samen het winnende idee dat werd verkozen door de burgemeester. Een uniek selectie proces waarbij echt de hele stad kon meedenken. Door ideeën samen te voegen ontstond een team met zeer diverse kennis en kunde.

 

Laatste ronde

Urhahn legde samen met anderen een basis voor één van de ideeën, ‘AMSTERDAM, Netherlands – Youth Unemployment: Tackling widespread youth unemployment by equipping young people with 21st century skills and connecting them with jobs and apprenticeships across Europe through an online game.’ Dit idee drong door tot de laatste 21 steden, geselecteerd uit 155 voorstellen.

 

Uitvoering

In 2015 gaat Amsterdam dit innovatieve concept ontwikkelen om jeugdwerkloosheid onder MBO jongeren te bestrijden. Het ministerie van Sociale Zaken en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) investeren gezamenlijk ruim 14 miljoen euro in het programma ‘Werk maken van Talent’ om jongeren voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Hiervan is 1,4 miljoen beschikbaar voor Play2Work. De Gemeente Amsterdam en Amsterdam Economic Board leveren een projectleider en ondersteuning. Werkgevers en onderwijs hebben al goede intenties en betrokkenheid getoond: ze worden nu benaderd om ook partner te zijn in het project.