Een nieuwe brug voor Oaxaca

Technische kennis van Nederland gecombineerd met de lokale kennis uit Mexico in het stedenbouwkundig ontwerp brug en park en verkeersdoorstroming Puente IV-Centenario, Oaxaca de Juárez (MEX)

<
>

  Gedetailleerde uitwerking

  Als eerste concrete uitwerking uit de Visie voor de Rio Atoyac (Urhahn, MAP & Deltares 2011) is gewerkt aan een nieuwe brugverbinding voor doorgaand autoverkeer, de Puente IV Centenario. ICA, een groot Mexicaans ingenieursbureau, heeft Urhahn gevraagd een integraal plan te maken voor drie componenten: een architectonisch ontwerp voor een autobrug en een voetgangersbrug, een landschappelijk ontwerp voor de twee rivieroevers, en de stedenbouwkundige en verkeerskundige inpassing aan weerszijden van de rivier.

   

  Een aantrekkelijke plek voor passanten én straatverkopers

  In samenwerking met een lokaal landschapsbureau en is een ontwerp gemaakt dat de technische kennis van Nederland combineert met de lokale kennis van Mexico. Mooi voorbeeld hiervan is het meeontwerpen van en plek voor de lokale straatverkopers aan de voet van de brug in het Parque del Amor. Waar de opdrachtgever de herontwikkeling van de brug wilde aanpakken om de straatverkopers te weren, hebben we door een goede landschappelijke inpassing kunnen zorgen dat de plek behouden blijft en aantrekkelijker wordt voor zowel passanten als verkopers. Ook het ontwerp van straatverlichting werd meegenomen in de uitwerking.

   

  Resultaat

  De bouw van de brug wordt voorbereid.

   

   

  Impressies van het ontwerp, gemaakt door ICA BIM (Building Information Modelling):