Streekhof Stede Broec nadert zijn voltooiing

Veel delen van de kwalitatieve versterking van winkelcentrum Het Streekhof (plannen Urhahn) zijn gerealiseerd of in uitvoering. In 2019 werkt Urhahn aan een plan voor de laatste fase: de afronding van het plein en de aansluiting met het NS-station.

<
>

  Wat voorafging

  De afgelopen jaren is er veel gebeurd in en rond het Streekhof. Wij zijn in 2014 begonnen met een marktconsultatie in 2014 die heeft geresulteerd in een Stedenbouwkundige visie uit 2015. Deze visie is de basis geweest voor veel ontwikkelingen:

  • Het verblijfsplein is heringericht (zie ontwerp openbare ruimte);
  • Fase 4 is bijna afgerond;
  • Het parkeerterrein achter het gemeentehuis is gerealiseerd;
  • Het westelijke parkeerterrein en de herinrichting van de Zesstedenweg zijn aangelegd;
  • De bouwplannen van Smit aan de Zesstedenweg zijn afgerond en die voor de horeca aan het verblijfsplein zijn aanstaande.

   

  Het vervolg

  Diverse ambities in de omgeving van het Streekhof zijn van belang voor de ontwikkelingen. Deze ambities bieden allerlei kansen voor het centrum van Stede Broec. Door de ontwikkelingen in samenhang te zien, ontstaat de mogelijkheid tot een opwaardering van de hele omgeving. Daarom wordt het ontwerp van het sluitstuk, het zuidelijke deel en de aansluiting naar het station, in een breder kader beschouwd. De stationsomgeving en Het Streekhof kunnen uitgroeien tot een volwaardig centrum van de gemeente. Hiermee kan worden vormgegeven aan het provinciale knooppuntenbeleid en kan een aantrekkelijke leefomgeving ontstaan met een mix van wonen, werken en (winkel)voorzieningen.