Splendid isolation

Hoe kan een ondernemer een fort verbouwen tot een verblijfsaccommodatie, en tegelijk de natuur en cultuurhistorie maximaal tot hun recht laten komen? Stedenbouwkundige onderbouwing bestemmingswijziging Vuurtoreneiland Amsterdam.

<
>

  Opgave

  Het Vuurtoreneiland is een unieke plek in de baai van Amsterdam, alleen bereikbaar met de boot. Het eiland is door Natuurmonumenten verpacht aan een horecaondernemer die hier een combinatie van natuur, historie en verblijfsaccommodatie wil maken.

   

  Specifiek bestemmingsplan

  Door goed te kijken naar het landschap en het historisch gebruik van de plek is een verhaal ontwikkeld dat naadloos aansluit bij de unieke context. Dit bijzondere concept moet landen in een bestemmingsplan. Dit plan moet enerzijds zekerheid bieden dat de natuur- en historische waarden worden gerespecteerd, anderzijds flexibiliteit geven aan de ondernemer, omdat nog niet zeker is in hoeverre restauratie haalbaar is. Beide aspecten komen tot hun recht in ons voorstel.

   

  Resultaat

  Het zomerrestaurant is in gebruik, winterrestaurant en verblijfsaccommodatie volgen.