Wonen in de Deltametropool

Een studie naar stedelijke diversiteit

<
>

     

    Wonen in de Deltametropool verkent de vernieuwingsopgave voor het wonen in de Randstad. Het geeft invulling aan de ambities van de Vereniging Deltametropool om van de Randstad een sterke en vitale metropool te maken met de Hollandse delta als beeldmerk. Wonen in de Deltametropool schetst een uitdagend beeld voor de vernieuwing van het wonen. Vergroten van de diversiteit aan woonmilieus, experimentele combinaties van wonen en werken en bijzondere vormen van comfortabel wonen komen aan de orde. Het boek vormt een gereedschapskist en inspiratiebron voor plannenmakers en andere betrokkenen bij stedelijke vernieuwing.

     

    Het boek Wonen in de Deltametropool is nog te koop en te leen in de bibliotheek.