Binnenstedelijk wonen

Handreiking voor de transformatie van bestaande woonmilieus in Noord-Holland

<
>

  Hoe kan er een betere balans gevonden worden tussen vraag en aanbod van woonmilieus in Noord-Holland? Urhahn stelt een database op voor de Provincie Noord-Holland.

   

  Opgave

  De provincie Noord-Holland is een groot voorstander van bouwen en transformatie in de bestaande steden en dorpen. In de huidige woningbouwplannen is een verschil geconstateerd tussen het aanbod en de vraag: er is meer behoefte aan centrum- en binnenstedelijke milieus, maar juist daar wordt weinig in gerealiseerd. De handreiking woonmilieus wil laten zien wat de mogelijkheden zijn voor een scala aan binnenstedelijk bouwen.

   

  Website als database

  Er zijn veel Nederlandse voorbeelden die tot de verbeelding spreken. We hebben daarom een website gemaakt die op twee manieren te gebruiken is: zoeken op woonmilieu of zoeken op strategie. In de tweede categorie gaat het om zaken als verdichten, vergroten voorzieningenniveau of verbetering openbare ruimte. De website is aan te vullen met recente voorbeelden, zodat gemeentes ook hun eigen voorbeeldprojecten kunnen laten toevoegen.

   

  Resultaat

  De website handreiking woonmilieus is online en zal door de provincie worden ingezet om gemeente te ondersteunen bij hun woningbouwopgave.