Frits Erdmann

stedenbouwkundig ontwerper / projectleider

Frits is in 2016 als stedenbouwer afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkt sinds voorjaar 2017 bij Urhahn. Zijn afstudeerproject betrof een regionale visie op het watersysteem van Oost-Brabant, met een uitwerking voor duurzame en circulaire watersystemen in en rond Veghel. Tijdens zijn studie heeft Frits stage gelopen bij de gemeente Utrecht. Hij heeft vervolgens een jaar als adviseur gewerkt bij Plan Terra.

 

Zijn kracht ligt bij strategische projecten. Hij werkt(e) recent aan de ateliers HavenStad/ZaanIJ, het dashboard verstedelijking voor het College van Rijksadviseurs en de Omgevingsagenda’s voor diverse landsdelen.

 

Frits is eind 2018 gestart met de BEP voor stedenbouwkundige.

 

Selectie recente projecten

 • Omgevingsagenda’s voor Noord-Nederland, Noordwest-Nederland, Zuidwest-Nederland en Zuid-Nederland: legenda’s en kansenkaarten (voor Ministerie van BZK, 2019).
 • Integraal ontwikkelperspectief Utrecht A12-zone: visievorming (wonen, werken, leefomgeving en bereikbaarheid) voor grootschalige gebiedsontwikkeling (samen met APPM, voor gemeenten Houten, Nieuwegein, en Utrecht, U10, RWS Midden Nederland en Provincie Utrecht , 2019).
 • Omgevingsagenda Oost NL: ruimtelijke ontwerp, ontwikkeling en advisering voor de actualisatie van de Omgevingsagenda (voor ministerie BZK en de provincies Overijssel en Gelderland, 2018-2019).
 • Poort van Hoorn: ruimtelijk-programmatische verdieping van de visie (voor Site urban development, 2019).
 • Delft Zuid: stedenbouwkundige verkenning omgeving station (voor Certitudo Property Development, 2018).
 • Leusden Princenhof, visie Kastanjelaan 7: stedenbouwkundig concept en proefverkavelingen (voor Heijligers, 2018-2019).
 • Ateliers Haven-Stad/ZaanIJcorridor: inhoudelijke en procesmatige invulling van Ateliers waarin de relatie tussen de gebieds-/verstedelijkingsambities en de multimodale bereikbaarheid centraal staat (voor Ministerie van I&W, 2018).
 • MIRT-programma U Ned: ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling van Utrecht op de lange termijn. Ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelkansen van de Utrechtse regio (voor Ministerie van I&W en Utrechtse regio, 2018)
 • Wonen in Noord-Holland Noord: visie op kansen voor bovenregionale woningbouw in de steden en rond de ov-knooppunten van Noord-Holland Noord (voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 2018)
 • Bedrijventerrein Oudorp, Alkmaar: Ontwikkelvisie (voor de gemeente Alkmaar, 2017-2018).
 • Dashboard Meerwaarde Verstedelijking: onderzoek naar de maatschappelijke effecten van binnen- respectievelijk buitenstedelijk bouwen, met de MRA als voorbeeldregio (voor College van Rijksadviseurs CRA, 2017-2018).
 • Lauwerecht, Utrecht: Stedelijke vernieuwingsopgave (voor woningbouwcorporatie Mitros, 2017-2018).
 • Eindhoven Centraal: visie op de binnenstad als uitwerking van MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven (voor Stuurgroep Brainport Eindhoven / gemeente Eindhoven, 2017).
 • MIRT-programma aanpak Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: Ontwerpend onderzoek (voor het ministerie van I&M, 2017).
 • Omgevingsvisie Katwijk (voor de gemeente Katwijk, 2017).