Frits Erdmann

stedenbouwkundig ontwerper

Frits is in 2016 als stedenbouwer afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkt sinds voorjaar 2017 bij Urhahn. Zijn afstudeerproject betrof een regionale visie op het watersysteem van Oost-Brabant, met een uitwerking voor duurzame en circulaire watersystemen in en rond Veghel. Tijdens zijn studie heeft Frits stage gelopen bij de gemeente Utrecht. Hij heeft vervolgens een jaar als adviseur gewerkt bij Plan Terra.

 

Zijn kracht ligt bij strategische projecten. Hij werkt(e) recent aan het ontwerpend onderzoek voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MIRT-programma-aanpak), de transformatie van bedrijventerrein Ouddorp in Alkmaar, het dashboard verstedelijking voor het College van Rijksadviseurs en de stedelijke vernieuwing van Lauwerecht in Utrecht.

 

Selectie recente projecten

 • Delft Zuid: ontwerper stedenbouwkundige verkenning omgeving station (voor Certitudo Property Development, 2018).
 • Ateliers Haven-Stad/ZaanIJcorridor: inhoudelijke en procesmatige invulling van Ateliers waarin de relatie tussen de gebieds- / verstedelijkingsambities en de multimodale bereikbaarheid centraal staat (voor Ministerie van I&W, 2018).
 • MIRT-programma U Ned: ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling van Utrecht op de lange termijn. Ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelkansen van de Utrechtse regio (voor Ministerie van I&W en Utrechtse regio, 2018).
 • Gebiedsagenda Oost NL: ontwerpend onderzoek voor actualisatie van de Gebiedsagenda (voor ministerie BZK en de provincies Overijssel en Gelderland, 2018).
 • Wonen in Noord-Holland Noord: visie op kansen voor bovenregionale woningbouw in de steden en rond de ov-knooppunten van Noord-Holland Noord (voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 2018)
 • Bedrijventerrein Oudorp, Alkmaar: Ontwikkelvisie (voor de gemeente Alkmaar, 2017-2018).
 • Dashboard Meerwaarde Verstedelijking: onderzoek naar de maatschappelijke effecten van binnen- respectievelijk buitenstedelijk bouwen, met de MRA als voorbeeldregio (voor College van Rijksadviseurs CRA, 2017-2018).
 • Lauwerecht, Utrecht: Stedelijke vernieuwingsopgave (voor woningbouwcorporatie Mitros, 2017-2018).
 • Eindhoven Centraal: visie op de binnenstad als uitwerking van MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven (voor Stuurgroep Brainport Eindhoven / gemeente Eindhoven, 2017).
 • MIRT-programma aanpak Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: Ontwerpend onderzoek (voor het ministerie van I&M, 2017).
 • Omgevingsvisie Katwijk (voor de gemeente Katwijk, 2017).