Frits Erdmann

stedenbouwkundig ontwerper

Frits is in 2016 als stedenbouwer afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeerproject betrof een regionale visie op het watersysteem van Oost-Brabant, met een uitwerking voor duurzame en circulaire watersystemen in en rond Veghel. Tijdens zijn studie heeft Frits stage gelopen bij de gemeente Utrecht. Hij heeft vervolgens een jaar als adviseur gewerkt bij Plan Terra. Dit voorjaar heeft hij ons team versterkt. Zijn kracht ligt vooral bij de strategische projecten. Hij werkt(e) recent aan het ontwerpend onderzoek voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MIRT-programma-aanpak), de transformatie van bedrijventerrein Ouddorp in Alkmaar, het dashboard verstedelijking voor het College van Rijksadviseurs en de stedelijke vernieuwing van Ondiep in Utrecht.