Bewonersparticipatie volgens het boekje?

Een participatieproces voor de Amersfoortsestraatweg in Naarden heeft opgeleverd dat er breed draagvlak is ontstaan voor een integrale visie op het gebied. Bovendien heeft het proces bijgedragen aan het verbeteren van de verstandhouding tussen bewoners en gemeente.

<
>

  Lukraak en willekeurig

  In de schootsvelden van de vermaarde vesting van Naarden ligt een gebied waar de afgelopen 90 jaar vrij lukraak een aantal functies is neergestreken. Aan de Amersfoortsestraatweg wordt gewoond, gewerkt en gewinkeld. Er bevindt zich een aantal sportverenigingen en een grote zorginstelling. Het gebrek aan samenhang en het ontbreken van ruimtelijk kwaliteit is veel bewoners een doorn in het oog. Zij hebben er bij de gemeente Naarden op aangedrongen om tot een integrale visie te komen. De gemeente Naarden en een klankbordgroep hebben Urhahn/Stipo geselecteerd om in intensieve samenspraak met de bewoners deze visie vorm en inhoud te geven.

   

  Veel mensen gemobiliseerd

  Wij hebben een proces opgetuigd waarin drie participatieavonden centraal stonden. Door middel van deze avonden zijn we in stappen (analyse, bouwstenen, visie) tot een gezamenlijk verhaal voor de Amersfoortsestraatweg gekomen. Ook hebben we zogenaamde co-maker gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het gebied: van de VVE van een appartementencomplex tot de eigenaar van een sportschool. In totaal zijn ongeveer 200 mensen gemobiliseerd. Met gemeente en de klankbordgroep, waarin een selectie van actieve bewoners en de zorginstelling zitting nam, is zeer regelmatig overleg gevoerd over de voortgang. Zij zijn in belangrijke mate mede verantwoordelijk voor het brede draagvlak.

   

  Lange en korte termijn

  Het resultaat is een visie waarin de kernkwaliteiten voor het gebied zijn geduid, die ook heldere randvoorwaarden vormen voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Bovendien is veel aandacht besteed aan korte termijn verbeteringen in het gebied. Acties die nu primair op het bordje van de gemeente liggen, bijvoorbeeld met betrekking tot verkeersveiligheid en parkeren. Grondeigenaren zijn ook in beweging gekomen: er staat wat hen betreft de komende jaren het nodige te gebeuren. Het gebied krijgt een kwaliteitsimpuls.

   

  Participeren is een werkwoord

  Bewonersparticipatie volgens het boekje? Wellicht. Belangrijker is dat gemeente en bewoners nu niet achterover leunen maar elkaar actief blijven opzoeken. Participeren is tenslotte een werkwoord.

   

  De concept visie is te bekijken op www.amersfoortsestraatweg.nl. Eind september wordt het document in de gemeenteraad behandeld.

  Lees meer over bewonersparticipatie op onze werkwijze: ‘Co-creatie en ruimte voor initiatief’.

   

  Anja Derksen-Muskens, projectleider gemeente Naarden:

  “De combinatie Urhahn/Stipo, mede uitgekozen door een kritische klankbordgroep, bleek de juiste keuze. Door hun zorgvuldige aanpak waarin aandacht voor niet alleen de omgeving zelf maar ook haar gebruikers, bewoners en cultuurhistorische context, inzicht in de materie en de omgeving en deskundigheid de boventoon voerde, is een visie voor de Amersfoortsestraatweg opgesteld waar we trots op zijn.”