Burgerparticipatie: het is onze buurt!

Urhahn heeft veel ervaring in het succesvol betrekken van burgers bij de planvorming voor hun buurt of wijk. Met als resultaat een visie die breed wordt gedragen. Zo ook in de Schildersbuurt in Zaanstad.

<
>

   

  Community Planning

  De planvorming en diverse initiatieven in de Schildersbuurt in Zaandam hebben de bewoners overrompeld. Alweer een ontwikkelaar die iets in de buurt wil: de bewoners willen nu wel eens laten horen wat zij belangrijk vinden. De gemeente heeft Urhahn gevraagd om de burgers door middel van burgerparticipatie weer bij de planvorming rond hun buurt te betrekken.

   

  Luisteren

  Met een serie inhoudelijke werksessies met de buurt werd er samen over de visie nagedacht en goed naar de bewoners geluisterd. Hun wensen werden in de visie meegenomen. Door te werken met maquettes, het bekijken van referentieprojecten en het bespreken van wensen is een gezamenlijke visie opgesteld. Op deze manier is de communicatie met de burgers verbeterd en worden de projecten beter met de buurt afgestemd. Met als resultaat een visie die door alle partijen wordt gedragen.

   

  Vertrouwen

  Het traject van burgerparticipatie en de visie hebben het vertrouwen van de buurtbewoners hersteld. De ontwikkelplannen die de bewoners te veel vonden zijn gestopt. Kleine projecten die aansluiten bij de wensen van de bewoners blijken desondanks lastig uitvoerbaar, met name door gebrek aan budget.

   

  Wilt u meer weten? Neem contact met ons op over burgerparticipatie.