Cultuur aan de poort

Gebiedsconcept, ontwikkelplan en ambitiedocument cultuurcluster Westluidensepoort, Tiel

<
>

  Samenbrengen van enkele culture voorzieningen

  In 2010 komen diverse opgaven bijeen die aanleiding vormen om een integraal ontwerp voor de Westluidensepoort op te stellen. De gemeente Tiel probeert al enige jaren een plan op te stellen voor het samenbrengen van enkele culture voorzieningen in de stad. De huidige huisvesting is aan onderhoud, vervanging of uitbreiding toe. Door dit samen te brengen in één gebied verwacht de gemeente naast vernieuwing ook een betere synergiewerking en een sterkere rol voor het cultureel programma te kunnen gaan. Een extra opgave in deze ontwikkeling is het accommoderen van ca 500 parkeerplaatsen als bijdrage aan het autovrij maken van (overstromingsgevaarlijke) buitendijkse parkeervelden. Om vaart en een snelle besluitvorming te kunnen genereren heeft Tiel Urhahn gevraagd een gebiedsconcept samen te stellen en dit verder uit te werken in een ontwikkelplan en ambitiedocument als basis voor een tender.

   

  Intensief ontwerpproces

  In een kort en intensief ontwerpproces is samen met de gemeente een gebiedsconcept opgesteld dat het wensprogramma bijeen brengt. Het concept gaat ruimtelijk in op de ligging deels binnen de oude stadsmuur en een deel in de eerste uitbreidingszone erbuiten. Hiermee wordt het culturele Tielse programma een fysiek onderdeel van de kenmerkende stadsopbouw. Na een financiële check is dit concept omgezet in een plan. Dit proces inclusief de raadsbehandeling over het begrotingsbesluit heeft slechts 5 maanden in beslag genomen.

   

  Resultaat

  Vanuit het plan heeft Urhahn een ambitiedocument samengesteld. Hierin zijn de ruimtelijke en programmatische ontwikkeluitgangspunten opgenomen. Dit document is een belangrijk onderdeel van een tender geworden waarop VolkerWessels als ontwikkelaar het definitieve plan mag uitwerken. Hiervoor werken zij samen met De Zwarte Hond architecten.

   

  Het project is in 2017 opgeleverd.