Wij zijn netwerkstad Twente

Het gezamenlijk belang van vijf gemeenten in Twente leidt tot een ontwikkelagenda en uitvoeringsprogramma. Urhahn is ateliermeester bij het proces.

<
>

  De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal vormen samen de Netwerkstad Twente met ruim 365.000 inwoners. Samen hebben de vijf gemeenten met ondersteuning van Urhahn een visie op de Netwerkstad Twente 2040 ontwikkeld. De visie is vertaald in een ontwikkelagenda met een uitvoeringprogramma voor de korte termijn.

   

  Gezamenlijk perspectief

  De ontwikkelagenda benadrukt het gezamenlijke belang van de vijf stedelijke gemeenten. Het lange termijn perspectief is gebaseerd op drie economische speerpunten: high-tech systemen en materialen (HTSM), logistiek, recreatie & toerisme. Daarbij wordt geïnvesteerd in projecten die het grootste effect hebben voor de Netwerkstad Twente als geheel. Het is de kunst om over gemeentegrenzen heen te kijken, omdat deze bestuurlijke grenzen in de (inter)nationale concurrentiestrijd om innovatie en werkgelegenheid niet meer relevant zijn.

   

  Samenwerken in de regio

  De ontwikkelagenda erkent ook dat in de huidige netwerksamenleving de rol van de overheid sterk is veranderd. Ook regionale samenwerkingsverbanden sturen veel minder vanuit ‘eigen beleid’. De tijd van blauwdrukken met programmering van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en kantoorontwikkelingen is voorbij. De Netwerkstad Twente biedt in de ontwikkelagenda ruimte aan kleinschalige (en eventueel tijdelijke) initiatieven: de ‘spontane stad’ op regioschaal.

   

  Pilot ‘spontane binnenstad’

  Onderdeel van de ontwikkelagenda is onder andere de pilot ‘spontane binnenstad’. Hierin staan initiatieven in de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voorop. De overheden stimuleren deze initiatieven en zorgen met de pilot voor een extra impuls. De inspiratie voor deze pilot is direct ontleend aan ons pleidooi voor de ‘spontane stad’.

   

  Ateliermeester

  Samen met Arie Willem Bijl (Titaannetwerk) was Sjoerd Feenstra van Urhahn ateliermeester tijdens het proces richting de totstandkoming van de ontwikkelagenda. In brede ambtelijke en bestuurlijke sessies heeft de visie richting gekregen. De vijf colleges van B&W, evenals het Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel zijn hierbij intensief betrokken.

   

  Meer weten? Lees verder over de principes van de spontane stad.