Wat is uw bijdrage aan het vitale lint?

Gebiedsvisie ‘Lang leve ’t Lint’: betrokkenen uitgedaagd om op een actieve manier mee te denken over de toekomst van het lint Langedijk.

<
>

  Historisch lint als een ruimtelijke drager voor voorzieningen

  Het unieke karakter van de Dorpsstraat in de gemeente Langedijk, een lineaire historische verbinding van kilometers lang, lijkt op gespannen voet te staan met de ‘logica’ van dorpse voorzieningen en winkels. In veel dorpen zijn deze geconcentreerd rondom een dorpsplein of is op de tekentafel een ‘winkelrondje’ bedacht. In Noord en Zuid Scharwoude is het juist de kunst om het historische lint als een ruimtelijke drager voor voorzieningen te omarmen. In opdracht van de gemeente Langedijk is Urhahn inspirator en gespreksleider geweest tijdens een reeks bijeenkomsten met bewoners en ondernemers. ‘Wat is uw bijdrage aan het vitale lint?’ was de inzet.

   

  Dorps, gastvrij, ondernemend en groen&blauw

  Urhahn heeft samen met de gemeente een reeks bijeenkomsten georganiseerd waarin betrokkenen zijn uitgedaagd om op een actieve manier mee te denken over de toekomst van het lint. In eerste instantie hebben we de aanwezigen geïnspireerd met voorbeelden van elders waarin vanuit de samenleving tal van initiatieven zijn ontsproten. De boodschap was helder: het is niet een kwestie van wachten op de overheid, met particuliere initiatieven en zelforganisatie bereikt u veel meer. In de bijeenkomsten daarna hebben we het de deelnemers allerlei ideeën voor de korte en de lange termijn bedacht. Tot slot zijn de contouren van de gebiedsvisie besproken en aangescherpt. De gebiedsvisie is gestoeld op vier kernwaarden: ‘dorps, gastvrij, ondernemend en groen&blauw’.

   

  Resultaat

  De gebiedsvisie is eind 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is een leidraad voor ontwikkelingen in het gebied.  Minstens zo belangrijk is dat het proces heeft geleid tot concrete initiatieven voor de korte termijn. Bovendien heeft het proces van de visie geresulteerd in nieuwe samenwerkingsverbanden en een ‘mind shift’.

   

  Jan Piet Beers, dorpswethouder Noord-/Zuid-Scharwoude, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, detailhandel:

  “Ik vond de publieksbijeenkomsten heel levendig, mensen dachten echt mee. Bij een van de bijeenkomsten die werd geleid door de externe gespreksleiders Sjoerd Feenstra (Urhahn) en Joost Beunderman (00:/Architecten) kozen de aanwezigen er zelfs voor de pauze over te slaan. Zó graag wilden zij verder denken en discussiëren over de mogelijkheden voor het lint. Belangrijk bij deze nieuwe werkwijze, waarbij mensen al in een vroeg stadium van de beleidsvorming worden betrokken, is dat je als gemeente het proces met een open mind ingaat, dat je afstand kunt nemen van bestaande ideeën en dat je wat passeert goed tegen het licht houdt.”