Urhahn maakt het ruimtelijk raamwerk voor twee deelgebieden van Oosterwold, Almere

Een duurzame, zelfredzame wijk voor iedereen met een interesse in stadslandbouw.

Gemeente Almere heeft Urhahn geselecteerd voor het ontwikkelen van een ruimtelijk raamwerk voor twee deelgebieden van Oosterwold! Dit project past perfect bij onze filosofie, waarin we de balans zoeken tussen vrijheid en vastleggen wat nodig is. In dit project werken we samen met SMARTLAND landscape architecture en met Ivan Nio voor onderzoek naar community-vorming.

 

Oosterwold gaat om vrijheid, zelf-organiserend vermogen en het kunnen realiseren van je droom. Gemeenschapsvorming is daarom essentieel voor het toekomstbestendig maken van de wijk. Deze vindt plaats op verschillende ruimtelijke niveaus: met de buren op de kavel, in de buurtschap, op een veld en op het niveau van heel Oosterwold. Het gebied wordt daarnaast gekenmerkt door stadslandbouw. Er is een verscheidenheid aan bewoners met als gemene deler de interesse in landschappelijk wonen en stadslandbouw.

 

Voor de twee deelgebieden maken we in nauwe samenwerking met de gemeente, het gebiedsteam Oosterwold en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een nieuw gedeelte van Oosterwold. Met aandacht voor gedeelde voorzieningen, goede centrale ontmoetingsplekken en opschaling van de stadslandbouw als sterke identiteitsdrager. Een plek met veel vrijheid voor de bewoners én met een kader om samenhang en duurzaamheid te borgen.

 

Projectteam Urhahn: Maarten Lankester Lieke Robben Josje Staal en Ad de Bont